Запобігання та контроль виробничих ризиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено аналіз основних шкідливих та небезпечних виробничих факторів. Визначено заходи щодо попередження травматизму та захворювання працівників на виробництві. Розглянуто засоби захисту рук, ніг, голови, органів зору та слух працівників та особливості їх використання під час виконання різних видів робіт. Запропоновано сучасні принципи управління охороною праці, що базуються на ризик-орієнтованому підході.

Опис

Ключові слова

безпека, безопасность, safety, фактори, факторы, factors, ризик, риск, risk, методи контролю, методы контролю, control methods, засоби захисту, средства защиты, remedies, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Сліпачук, О. А. Запобігання та контроль виробничих ризиків / О. А. Сліпачук, Н. В. Романенко, О. Л. Андрущенко // Інформаційний бюлетень з охорони праці. – К. : ДУ «ННДІПБОП», 2017. – № 4. – С. 42–53.

Зібрання