Енергозберігаюча технологія брагоперегонки в спиртовому виробництві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одним із основних завдань спиртової галузі є максимальне зниження енергоємності виробництва. Пропонується енергозберігаюча технологія брагоперегонки під вакуумом на типовій брагоректифікаційній установці непрямої дії потужністю 3000 дал/добу.

Опис

Ключові слова

спирт етиловий, харчовий спирт, брагоректифікаційна установка, головні домішки, проміжні домішки, сивушна фракція, спирт этиловый, брагоректификационная установка, головные примеси, промежуточные примеси, сивушная фракция, spirit ethyl, wash distillate, heads fraction, intermediate fraction, fusel fraction, кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

Бібліографічний опис

Гунько, О. М. Енергозберігаюча технологія брагоперегонки в спиртовому виробництві / О. М. Гунько, П. Л. Шиян // Харчова і переробна промисловість. – 2008. – № 11. – С. 5–7.

Зібрання