Новий спосіб одержання йодованої біомаси

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розроблений метод одержання йодованої біомаси спіруліни з використанням площинного аерліфтного фотобіореактора закритого типу з використанням альгологічно чистої культура трихомної ціанобактерії Spirulina platensis (Gom) Geitl. штам ЛГУ-603. модифікованого живильного середовище Заррука концентрації — 60%, протягом 120 год. при температурі — 32,0 ± 1,0°С; коефіцієнті періодичності — 2,5, початковій щільності —0,3 г/л; рН — 10,0—10,5; вологості — 100% та постійній аерації суспензії повітрям. визначали вплив освітленості на акумуляцію йоду клітинами спіруліни, досліджено вплив різних концентрацій йодиду калію та нітрату кобальту на продуктивність, вміст йоду та білка в біомасі спіруліни. Developed a method iodized Spirulina biomass using planar aerliftnoho fotobioreaktora Closed using pure algal culture tryhomnoyi cyanobacterium Spirulina platensis (Gom) Geitl. Strain university personally-603. modified nutrient medium Zarruka concentration - 60% for 120 hours. temperature - 32,0 ± 1,0 ° C, the frequency ratio - 2.5, the initial density of -0.3 g / l pH - 10,0-10,5; humidity - 100% and constant aeration with air suspension. determined the effect of illumination on the accumulation of iodine cells spirulina, the effect of different concentrations of potassium iodide and cobalt nitrate on performance, iodine and protein in the biomass of Spirulina.

Опис

Ключові слова

Spirulina platensis фотобіореактор, площинний аерліфтний реактор, середовище Заррука, йод, біомаса, вітамін В12, фікоціанін, йодид кобальту, нітрат кобальту, йодована біомаса спіруліни, Spirulina platensis fotobioreaktor, planar aerliftnyy reactor, environment Zarruka, iodine, biomass, vitamin B12, fikotsianyn, cobalt iodide, cobalt nitrate, iodine biomass of Spirulina, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Котинський, А. В. Новий спосіб одержання йодованої біомаси / А. В. Котинський, А. І. Салюк, Л. Чернухіна // Харчова і переробна промисловість. - 2000. - № 8-9. - С. 18-19.

Зібрання