Проблеми стандартизації та контролю якості лікеро-горілчаної продукції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті визначено проблеми стандартизації та контролю якості лікеро-горілчаної продукції в умовах трансформації законодавства та нормативної бази. Обґрунтовано необхідність та показано напрями удосконалення бази національних стандартів у лікеро-горілчаній галузі. Визначено необхідність розроблення та перегляду чинних нормативних документів з виробництва горілок та лікеро-горілчаних напоїв, вдосконалення методів випробувань та їх гармонізацію з міжнародними вимогами і методиками, з необхідністю урахування національних особливостей. The article identifies the problems of standardization and quality control of alcoholic beverages in terms of transformation of legislation and regulations. The necessity is substantiated and the directions of improvement of the base of national standards in the alcoholic beverage industry are shown. The need to develop and revise current regulations on the production of vodka and spirits, improve test methods and their harmonization with international requirements and methods, taking into account national characteristics.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства, методи випробування, лікеро-горілчана галузь, національні стандарти, вимоги до якості, test methods, alcoholic beverage industry, national standards, quality requirements

Бібліографічний опис

Олійник, С. І. Проблеми стандартизації та контролю якості лікеро-горілчаної продукції / С. І. Олійник, В. П. Ковальчук, А. М. Куц // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2020. – №6 (124). – С. 8–14

Зібрання