Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено системний аналіз об’єкта, виділено підсистеми, які характеризують технологічні процеси в КДУ та визначено можливості підвищення ефективності їх взаємодії. Розроблено комплекс математичних моделей для оцінки ефективності процесу екстрагування, досліджено статичні та динамічні режими та їх вплив на показники роботи дифузійної установки. Розроблено алгоритми та структуру системи управління з використанням методів координації та адаптації. Розроблено інформаційне та програмне забезпечення підсистем координації та адаптації. A systems analysis of object is conducted; subsystems which characterize technological processes in columnar diffusive setting are selected and definite possibilities of rise of efficiency of their cooperation. A complex of mathematical models for estimation of extracting process efficiency is developed; the static and dynamic modes and their affecting indexes of work of the diffusive setting are explored. Algorithms and management system structure with the use of methods of co-ordination and adaptation are developed. The informative and program providing of subsystems of co-ordination and adaptation is developed.

Опис

Ключові слова

математичне моделювання, колонна дифуйна установка, координація, адаптація, mathematical design, columnar diffusive setting, coordination

Бібліографічний опис

Заєць, Н. А. Автоматизоване управління колонною дифузійною установкою з використанням принципів координації та адаптації : автореф. дис... канд. техн. наук : 05.13.07 / НУХТ. - К., 2008. - 18 с.