Дослідження готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуті питання формування інтегральної оцінки готовності до здійснення інноваційної стратегії, визначені основні структурні компоненти, які утворюють цей показник. Виявлені і досліджені специфічні властивості економічної діагностики, що проявляються в інноваційному управлінні на підприємствах. The article deals with the formation of integrated assessment of readiness to implement innovative strategies, the main structural components that make up this index. Identified and analyzed specific properties of economic diagnostics, shown in the innovation management in enterprises.

Опис

Ключові слова

інноваційна стратегія, готовність до здійснення інноваційної стратегії, innovation strategy, readiness for innovation strategy, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Дослідження готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії / І. В. Федулова // Проблеми розвитку соціально-економічних систем в конспекті глобалізаційних викликів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. – Х.: ХНУІЕУ, 2010. – Т. 1. – С. 52-54.

Зібрання