Технології переробки низькоякісного вугілля для енергоустановок малої та середньої потужності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено режими дослідження впливу режимних параметрів на піроліз вугілля в технологіях двохступеневої термічної переробки в киплячому шарі. Експериментально визначені оптимальні режими роботи піролізеру. Встановлено, що додавання вапнякового сорбенту здатне забезпечити зв’язування сірки вугілля в піролізері вище 90% за умов термічного розкладання вапняку на ступені спалювання при оптимальних температурах. An impact study of modes of operating parameters on the pyrolysis of coal technologies dual stage thermal processing in a fluidized bed. Experimentally determined optimum modes pirolizeru. Found that the addition of limestone sorbent can provide binding sulfur coal pirolizeri than 90% under conditions of thermal decomposition of limestone on the degree of burning at optimum temperatures.

Опис

Ключові слова

піроліз вугілля, енергетичні установки, pyrolysis of coal, power plants, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки

Бібліографічний опис

Технології переробки низькоякісного вугілля для енергоустановок малої та середньої потужності / Л. С. Гапоніч, З. П. Мельник, Н. В. Іващенко, М. В. Чернявський // Харчова промисловість. - 2008. - №7. - С. 102-105.

Зібрання