Виділення і характеристика українського штаму уреаза-продукуючих бактерій для біотехнологічного виробництва біозакріплювача ґрунту

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті проведено відбір українського штаму уреаза-продукуючих бактерій для його використання в процесах закріплення ґрунтів при будівництві. Наведено характеристику фізіологічних властивостей відібраного штаму та здійснено його порівняння з відомими штамами, що застосуються для біозакріплення ґрунтів. The active study of the production of soil biofixatives for their application in construction are conducted world-wide in the recent years. Specific strains of microorganisms are the main component of soil biofixatives, so, their production is a new perspective development in the biotechnology. Selection of Ukrainian strain of urease-producing bacteria for its use in the processes of soil biofixation was performed. Characteristics and physiological properties of the selected strain were compared with the properties of known strains which are used for soil biofixation.

Опис

Ключові слова

уреаза-продукуючі бактерії, фізіологічні властивості, біозакріплення ґрунтів, біотехнологія, urease-producing bacteria, physiological properties, soil biofixative, biotechnology, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Стабніков, В. П. Виділення і характеристика українського штаму уреаза-продукуючих бактерій для біотехнологічного виробництва біозакріплювача ґрунту / В. П. Стабніков // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 1. – С. 24-29.

Зібрання