Оцінка інвестиційної привабливості сільського зеленого туризму на основі розрахунку ефекту мультиплікатора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто систему показників інвестиційної привабливості сільського зеленого туризму, а також обґрунтовано можливість її оцінки з урахуванням ефекту мультиплікатора шляхом удосконалення порядку його розрахунку. In article the system of indicators of investment appeal of rural green tourism is considered, and also possibility of its estimation taking into account multiplier effect by improvement an order of its calculation is proved.

Опис

Ключові слова

інвестиційна привабливість, сільський зелений туризм, ефект мультиплікатора, кафедра туристичного та готельного бізнесу, investment attractiveness, rural green tourism, the multiplier effect

Бібліографічний опис

Кравцов, С. С. Оцінка інвестиційної привабливості сільського зеленого туризму на основі розрахунку ефекту мультиплікатора / С. С. Кравцов // Механізми державного управління економікою України : зб. наук. праць ДонДУУ. – Донецьк : ДонДУУ, 2010. – Т. ХІ. – С. 398-405.

Зібрання