Ефективність використання ІКТ для формування іншомовної комунікативної компетенції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена питанню формування іншомовної компетенції студентів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Розглядається доцільність, ефективність та можливості застосування ІКТ на заняттях з іноземної мови з метою досягнення результату навчання.

Опис

Ключові слова

інформаційно-комунікаційні технології, комунікативна компетенція, мультимедійні технології, информационно-коммуникационные технологии, коммуникативная компетенция, мультимедийные технологии, information and communication technologies, communicative competence, multimedia technology, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Нікітенко, О. В. Ефективність використання ІКТ для формування іншомовної комунікативної компетенції / О. В. Никитенко // Нові інформаційні технології в освіті для всіх : збірник праць Дев’ятої Міжнародної конференціії, 26 листопада, 2014. — К., 2014. – Ч. 2. – С. 106-110.

Зібрання