Компостування органічних відходів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено характеристику процесу компостування, зокрема розглянуто мікробіологічні аспекти процесу, оглянуто способи реалізації у промислових та напівпромислових масштабах. Наведено відомості щодо біоконверсії целюлозовмісних відходів їстівними грибами. The characteristic of the composting process, especially considered microbiological aspects of the process, by means of the industrial and semi-industrial scale. Shows information about the bioconversion of cellulose waste edible mushrooms.

Опис

Ключові слова

компостування, целюлозовмісні відходи, біодеградація, composting, biodegradation, cellulose wastes, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Красінько, В. О. Компостування органічних відходів : презентація // В. О. Красінько / НУХТ. - 2012. - 18 с.

Зібрання