Сучасні тенденції формування та розвитку інтегрованих об'єднань в АПК та харчовій промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті визначено сучасні тенденції формування та розвитку інтегрованих структур, визначено їх переваги, досліджено особливості інтеграційних процесів в АПК та харчовій промисловості України.
The modern tendencies of forming and development of computer-integrated structures are considered in the article, their advantages are certain; the features of integration processes are investigational in agro industrial complex and food industry of Ukraine.

Опис

Ключові слова

інтеграція, integration, інтеграційні процеси, інтегровані об’єднання, integration processes, integration associations, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Сучасні тенденції формування та розвитку інтегрованих об'єднань в АПК та харчовій промисловості України / Н. С. Скопенко, И. В. Левицька // Наукові праці Національного університету харчових технологій. — 2011. — № 38. — С. 156-161.

Зібрання