Методи підвищення надійності бездатчикової системи векторного керування асинхронним електроприводом за потокозчепленням ротора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2003

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто основні методи підвищення надійності бездатчикової системи векторного керування шляхом корекції помилки визначення вектора магнітного потоку ротора і частоти обертання. Визначено динамічні характеристики моделі помилки визначення вектора магнітного потоку ротора і частоти обертання, яка базується на аналізі рівняння поперечної складової індукованої напруги.
The basic methods of a reliability augmentation of a system without sensors of vectorial control surveyed by compensation of an error of definition of vector of a magnetic flux of a curl and rotational speed. Dynamical characteristics of a model of an error of definition of vector of a magnetic flux of a curl and rotational speed which is founded on the analysis of at aquation cross-sectional component induced voltage are determined.

Опис

Ключові слова

система векторного керування асинхронним електроприводом, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Богаєнко, І. M. Методи підвищення надійності бездатчикової системи векторного керування асинхронним електроприводом за потокозчепленням ротора / І. М. Богаєнко, С. M. Балюта // Механіка та машинобудування. - 2003. - № 1. - С.76-85.

Зібрання