Вплив самооцінки на розвиток високої фрустраційної толерантності у студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто феномен «фрустраційної толерантності» у юнацькому віці. Визначено особливості самооцінки юнаків. Проаналізовано вплив самооцінки на формування високої фрустраційної толерантності у студентів. Детерміновано взаємозв’язок психологічних аспектів самоперцепцій та розвитку високої фрустраційної толерантності у юнацькому віці. In the article, the phenomenon of «frustration tolerance» in adolescence is considered. The peculiarities of self-esteem in students’ age are determined. The impact of self-esteem on the high frustration tolerance formation in adolescence is analyzed. The interconnection of psychological aspects of self-perceptions and frustration tolerance development in students are defined.

Опис

Ключові слова

фрустраційна толерантність, юність, самооцінка, self-esteem, high frustration tolerance, adolescence, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Божок, Н. О. Вплив самооцінки на розвиток високої фрустраційної толерантності у студентів / Н. О. Божок // Теоретико-методологічні основи професійної підготовки педагога : збірник наукових праць/ за ред. Надії Скотиної та Марії Чепіль. – Дрогобич, 2013. – С. 100-106.

Зібрання