Вопросы оптимизации структуры группового ассортимента кондитерских изделий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1981

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Рассмотрены вопросы оптимизации группового ассортимента кондитерских изделий. The problems of optimization of the group range of confectionery.

Опис

Ключові слова

групповой ассортимент, структура группового ассортимента, оптимизация структуры группового ассортимента, group selection, structure of the group range, optimization of the structure of the group range, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Смилянский, Г. Л. Вопросы оптимизации структуры группового ассортимента кондитерских изделий / Г. Л. Смилянский, Т. Г. Белова // Механизация и автоматизация управления. - 1981. - № 1. - C. 8-12.

Зібрання