До 130-річчя Національного університету харчових технологій: ретроспективний аналіз становлення та розвитку кафедри фізичного виховання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У 2014 році виповнюється сто тридцять років із часу заснування Національного університету харчових технологій (НУХТ), одного з найстаріших навчальних закладів нашої країни, що готує фахівців для всіх галузей харчової і переробної промисловості. Сучасний НУХТ – це потужний освітній, науковий та спортивний центр. До складу НУХТ крім базового навчального закладу у м. Києві входять два інститути післядипломної освіти, тринадцять коледжів і технікумів, дев’ять заочних факультетів, розташованих у різних регіонах України. Історія Національного університету харчових технологій багатогранна та значна і велику увагу в збереженні та популяризації історії університету приділили видатні вчені та викладачі. In 2014 marks the one hundred and thirty years since the founding of the National University of Food Technologies (NUFT), one of the oldest educational institutions of our country that trains specialists for all branches of food processing industry. Modern NUFT - a powerful educational, scientific and sports center. The structure NUFT addition to basic educational institution in the city. Kiev includes two Postgraduate Institute thirteen universities and colleges, nine correspondence schools located in different regions of Ukraine. History of the National University of Food Technologies and versatile large and great attention to preserving and promoting the history of the University paid the outstanding scientists and teachers.

Опис

Ключові слова

аналіз, НУХТ, історія, analysis, NUFT, history, кафедра фізичного виховання

Бібліографічний опис

Розпутній, О. П. До 130-річчя національного університету харчових технологій: ретроспективний аналіз становлення та розвитку кафедри фізичного виховання / О. П. Розпутній, І. С. Павлюк // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. праць. – Вінниця : ТОВ «Планер». - 2015. – Т. 2, Вип. 19. – С. 697-702.

Зібрання