Prospects of using freezing dough semi-finished products technology in restaurant business

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The article studies the application of the quick freezing dough semi-finished products technology in restaurant business. The advantages of using frozen dough pieces in the production of the bakery products in comparison with traditional technologies are analyzed. The advantage of the freezing method over other ways of preservation is proved. Technological modifications of such method are presented. The analysis of the existing freezing methods has shown a topicality of using aerial method of low-temperature processing of the dough semi-finished products. Робота присвячена розгляду застосування технології швидкого заморожування тістових напівфабрикатів в закладах ресторанного господарства. Проаналізовано переваги застосування заморожених тістових заготовок при виробництві булочних виробів в порівнянні з традиційними технологіями. Охарактеризовано та доведено перевагу методу заморожування перед іншими способами консервування. Представлені технологічні модифікації даного методу. Аналіз існуючих методів заморожування показав актуальність застосування повітряного методу низькотемпературного обробляння тістових напівфабрикатів. Работа посвящена рассмотрению применения технологии быстрого замораживания тестовых полуфабрикатов в заведениях ресторанного хозяйства.

Опис

Ключові слова

technology, технологія, freezing, заморожування, dough, тісто, semi-finished products, напівфабрикати, кафедра іноземних мов професійного спрямування, кафедра готельно-ресторанної справи

Бібліографічний опис

Prospects of using freezing dough semi-finished products technology in restaurant business / Y. Y. Rogliev, A. V. Havrysh, V. F. Dotsenko, I. M. Dovgun // Nauka i Studia. – 2013. – № 10 (78). – P. 91-96.

Зібрання