Management of Working Capital as a Part of Financial Management

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The article analyzes the definition and structure of current assets of the enterprise. It sets the optimum structure of assets to ensure the continuous production, getting a high financial results, that will increase the financial stability of the enterprise and increase the profitability of products and production.

Опис

Ключові слова

оборотні активи, підприємство, оптимальна структура, фінансові результати, фінансова стабільність, рентабельність продукції і виробництва, оборотные активы, предприятие, оптимальная структура, финансовые результаты, финансовая стабильность, рентабельность продукции и производства, current assets, enterprise, optimum structure, financial results, financial stability, the profitability of products and production, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Kulbach, Y. Management of Working Capital as a Part of Financial Management / Y. Kulbach, O. Kovalchuk // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2014. - № 6. – С. 155-164. – (Серія: Економічні науки).

Зібрання