Фундаментальність як тенденція і головна умова удосконалення професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто деякі особливості фундаменталізації професійної освіти та її компоненти: теорію методології освіти, цілі освіти, зміст освіти, процес навчання (методи, форми, прийоми) та організаційної системи. Some peculiarities of professional education fundamentalization are considered of all its components: theory of education methodology, education purposes, education connotations, education process (methods, forms, expedients) and organizational system.

Опис

Ключові слова

методологія освіти, methodology of education, форми навчання, forms of education, інтелект, intelligence, професійна підготовка фахівців, professional training of specialists, інформаційні технології, information technology, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Шатковська, Г. І. Фундаментальність як тенденція і головна умова удосконалення професійної освіти / Г. І. Шатковська // Наукові записки. Серія : Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – 2016. – Т. 1. – Вип. 2. – С. 182–189.

Зібрання