Досвід формування доходів бюджетів у країнах-членах Європейського Союзу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянутий досвід країн-членів ЄС щодо формування доходів бюджету. Проаналізовано динаміку, склад та структуру доходів бюджетів у країнах-членах ЄС. Проаналізовано рівень перерозподілу валового внутрішнього продукту через систему доходів бюджетів у країнах-членах ЄС. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення формування доходів бюджетів у країнах-членах ЄС та України. The dynamics, composition and structure of budget revenues in the EU member states are analyzed. The level of redistribution of gross domestic product through the system of budget revenues in the EU is analyzed. Proposals on improving the formation of budget revenues in the EU member states and Ukraine are substantiated.

Опис

Ключові слова

валовий внутрішній продукт, доходи бюджету, Європейський Союз, податки, Gross Domestic Product, budget revenues, European Union, taxes, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Бойко, С. В. Досвід формування доходів бюджетів у країнах-членах Європейського Союзу / С. В. Бойко // Проблеми інтеграції економіки та освіти України у світове господарство. – 2008. – Вип. 2. – С. 47-52.

Зібрання