The influence of berry puree on microbiological indicators of cheese product during the storage

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

The effect of frozen milled currant and homogenized and sterilized puree on cheese product bacterial flora was examined. The safety and compliance to the regulatory requirements of received samples are proven. Досліджено вплив замороженої смородини смородини та гомогенізованого та стерилізованого пюре на бактеріальну флору виробу сиру. Доведено безпеку та відповідність нормативним вимогам отриманих зразків.

Опис

Ключові слова

cottage cheese, сир кисломолочний, творог, black currant, чорниця, черника, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

The influence of berry puree on microbiological indicators of Cheese product during storage / O. Grek, T. Pshenychna, O. Krasulya, Y. Pakhomova, K. Ivashchenko // Food and Environment Safety. – 2016. – Vol. XV. Is. 4. – P. 334-340.

Зібрання