Роль харчування у життєзабезпеченні організму людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У сучасних екстремальних умовах саме здоровому харчуванню, збагаченому необхідними для організму людини біокомпонентами, належить пріоритетна роль у відновленні, підтриманні на належному рівні здоров'я населення України та збереженні генофонду української нації. In today's extremal conditions, it is the healthy nutrition, enriched with all the substances necessary for the body, that possesses the priority role in restoration and maintenance of Ukrainians' health and retention of the nation's genetical fund.

Опис

Ключові слова

кафедра технології оздоровчих продуктів, здоров'я, макронутрієнти, мікронутрієнти, метаболізм, heath, macronutrients, micronutrients, metabolism, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Сімахіна, Г. О. Роль харчування у життєзабезпеченні організму людини / Г. О. Сімахіна, Н. В. Науменко, І. В. Науменко // Modern scientific trends and standards : scientific collec-tion «InterConf» : with the Proceedings of the 2 nd International Scientific and Practical Confe-rence, February 16- 18, 2022. – Santa Rosa, Argentina : Megafуn, 2022. – Рp. 412-420

Зібрання