Бухгалтерський облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1999

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено загальні основи побудови бухгалтерського обліку формування витрат на виробництво продукції (робіт, послуг); визначення витрат виробництва; валових витрат, які виготовляються таким платником податку для подальшого використання у власній господарській виробничу та повну собівартість продукції. Запропоновано групування витрат виробництва продукції (робіт, послуг) – схема 1 та групування витрат за економічними елементами (схема 2); кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку основних операцій з витрат на виробництво (таблиця – 26 господарських операцій). The article deals with the general bases of accounting building costs of production (works, services), the definition of production costs, total costs, which are made by such taxpayer for use in its own economic production and total production costs. A grouping of costs of production (works, services) - Scheme 1 and grouping costs by economic elements (Figure 2), correspondence accounts with the basic operation of the production costs (Table - 26 business transactions).

Опис

Ключові слова

бухгалтерський облік, витрати виробництва, калькулювання собівартості, валові витрати, податок, рахунки, операції, продукція, accounting, production costs, costing, deductible, tax, accounts, transactions, products, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський облік формування витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) / Н. М. Ткаченко // Все про бухгалтерський облік. - 1999. - № 89. - С. 16 -19.

Зібрання