Бухгалтерський облік: минуле і сучасне

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено питання теорії бухгалтерського обліку, початок появи бухгалтерії, існування бухгалтерського обліку у світі, початок розвитку управлінського обліку, гармонізація стандартів бухгалтерського обліку. The question of accounting theory, the beginning of the emergence of accounting, the existence of accounting in the world, beginning the development of management accounting, harmonization of accounting standards.

Опис

Ключові слова

бухгалтерія, bookkeeping, бухгалтерський облік, теорія, подвійний запис, ринкова економіка, обчислювальна техніка, автоматизація, глобалізація, accounting, theory, double entry, market economics, computer science, automation, globalization, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський облік: минуле і сучасне / Н. М. Ткаченко // Облік і фінанси АПК. - 2009. - № 3. - С. 108 -111.

Зібрання