Обґрунтування критеріїв для стандартизації та розробка методів ідентифікації і кількісного визначення активних компонентів таблеток з екстрактами лікарських рослин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано критерії для стандартизації таблеток з екстрактом ехінацеї пурпурної, таблеток з екстрактом шавлії та м'яно-ментолових таблеток. Розроблено методики ідентифікації ментону, метилацетату і ментолу (ГРХ), а також кількісного визначення ментолу(ГРХ) в м'ятно-ментолових таблетках; ідентифікації екстракту шавлії (ТШХ), а також ідентифікації та кількісного визначення цинеолу і камфори (ГРХ) та аскорбінової кислоти (ВЕРХ) у таблетках з екстрактом шавлії; ідентифікації екстракту ехінацеї пурпурної (ТШХ) та ментолу (ГРХ), а також кількісного визначення ментолу (ГРХ) та органічних кислот (титриметрія) в таблетках з екстрактом ехінацеї пурпурної.
The criteria for standardization of tablets with echinacea extract, tablets with sage extract and mint-menthol tablets are offered. The techniques for identification menthon, methylacetate and menthol (GLC), and also quantitative determination of menthol (GLC) in mint-menthol tablets; identification of sage extract (TLC), and also identification and quantitative determination of cineol and camphor (GLC) and ascorbic acid (HPLC) in tablets with sage extract; identification of echinacea extract (TLC) and menthol (GLC), and also quantitative determination of menthol (GLC) and organic acids (titrimetric analysis) in tablets with echinacea extract are developed.

Опис

Ключові слова

екстракт ехінацеї пурпурної, ментол, ментон, екстракт шавлії, метилацетат, echinacea extract, menthol, sage extract, menthon, methylacetate, кафедра харчової хімії

Бібліографічний опис

Обґрунтування критеріїв для стандартизації та розробка методів ідентифікації і кількісного визначення активних компонентів таблеток з екстрактами лікарських рослин / С. В. Сур, І. Р. Дідух, Т. В. Герасимчук, О. Г. Макаренко // Ліки України. – 2002. – № 1. — С. 34–36; № 2. — С. 33–36.

Зібрання