До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів для університетів Наддніпрянської України до реформеної доби XIX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розкривається роль Головного педагогічного інституту і Дерптського професорського інституту у підготовці науково-педагогічних кадрів для університетів Наддніпрянської України дореформеної доби XIX ст. Висвітлено процеси підвищення професійної кваліфікації молодих вітчизняних учених та педагогів, які потім поповнювали лави професорсько-викладацького корпусу Харківського імператорського університету та Київського імператорського університету св. Володимира. l Institute and the Derpt Professors’ Institute in the preparation of the teaching staff for universities of Dnieper Ukraine during the pre-reform era of XIX century. The professional development of young local scientists and educators, who then replenished of the teaching corps of Kharkiv Imperial University and Kyiv St. Vladimir Imperial University is explored as well.

Опис

Ключові слова

ад’юнкти, професори, науково-педагогічні кадри, інститути, університети, викладачі, магістри, adjuncts, professors, scientific-pedagogical staff, institutes, universities, educators, masters, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Жук, В. В. До питання про підготовку науково-педагогічних кадрів для університетів Наддніпрянської України дореформеної доби XIX ст. // Питання історії науки і техніки. – 2015 – № 2 (34). – С. 38-47.

Зібрання