Продукція фактору некрозу пухлин при експериментальній герпетичній інфекції на фоні застосування комплексного індуктора інтерферону – МК

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На фоні гострої герпетичної інфекції вивчена динаміка продукції ФНП-α клітинами крові і спленоцитами мишей, оброблених препаратом МК, що є комплексом дріжджової РНК з тилороном, а також препаратами групи порівняння poli(I)-poly(C) і віролексом. Продукція ФНП-α, яка збільшувалася при розвитку гострої герпетичної інфекції, знижувалася на тлі введення досліджуваних препаратів. Це супроводжувалося зниженням показників смертності експериментальних тварин, найбільш вираженому при застосуванні препарату МК. Dynamics of TNF-α production on a background of an acute herpes infection by immunocompetentive cells of the blood and spleen of mice processed by a preparation МC (a complex of yeast RNA with tilorone), poli(I)-poly(C) and virolex is investigated. Production of the TNF-α which was enlarget at development acute herpes infection, was reduced on a background of introduction of the investigated preparations. It was accompanied by drop of parameters of a mortality of experimental animals most expressed at application of preparation МC

Опис

Ключові слова

герпес, МК, ФНП, ФНО, herpes, МС, TNF, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Продукція фактору некрозу пухлин при експериментальній герпетичній інфекції на фоні застосування комплексного індуктора інтерферону – МК / М. Я. Співак, Н. М. Жолобак, Скроцька, О. І. та ін. // Імунологія та алергологія. - 2005. - № 2. - С. 45-47.

Зібрання