Комп'ютерно-інтегроване керування хлібопекарським виробництвом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Хлібопекарська промисловість, як одна із провідних галузей харчових виробництв, пов'язана із задоволенням попиту населення на хлібобулочні вироби, вирішує комплекс задач у застосуванні передових технологій та сучасного обладнання. Основна увага приділяється поліпшенню якості продукції, раціональному використанню ресурсів і сировини,підвищенню продуктивності технологічних ліній. Розв'язання таких задач неможливе без автоматизації виробництва на основі сучасних інформаційних технологій, передових досягнень в теорії та практиці автоматичного керування. Baking industry as one of the leading sectors of the food industry associated with pleasure demand for bakery products, solve complex problems in the application of advanced technology and modern equipment. The focus is on improving product quality, rational use of resources and raw materials, increase the productivity of production lines. Solving such problems is impossible without automation based on modern information technology, advanced achievements in the theory and practice of automatic control.

Опис

Ключові слова

інтелектуальний механізм, intelligent mechanism, хліб, виробництво, система керування, сценарний підхід, bread, production, management system, scenario approach, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Шаруда, С. С. Комп'ютерно-інтегроване керування хлібопекарським виробництвом / С. С. Шаруда, В. Д. Кишенько, С. М. Швед // Хлібопекарська і кондитерська промисловість України. - 2012.- № 5 (90). – С. 46-48.

Зібрання