Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (проблеми і перспективи)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних, методичних та практичних питань активізації інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України з позиції проблем та перспектив її розвитку. Thesis deals with theoretical, methodological and practical issues of activating the innovative activity of Ukrainian food industry enterprises from the position of problems and prospects.

Опис

Ключові слова

інновації, інноваційна діяльність, інноваційний процес, підприємства харчової промисловості, інноваційна стратегія, кластер, innovations, innovative activity, innovation process, food industry enterprises, innovation strategy, cluster, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Пєтухова, О. М. Розвиток інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості (проблеми і перспективи) : автореф. дис... док. екон. наук : 08.00.04 / Пєтухова Ольга Михайлівна ; НУХТ. – Київ, 2012. – 40 с.