Конформація макромолекул пектину у водних розчинах

Вантажиться...
Ескіз

Файли

Дата

2000

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведено результати спектроскопічних досліджень пектинових речо-вин у діапазоні коливань 3600…2800 см-1 і 1800…700 см-1 при зміні рН розчинів від 8 до 11 з використанням лазерного Raman-спектрометра, обладнаного лазером Ar+(LGN-503), при потужності 1,3 Вт на хвилях завдовжки 488.0 і 514.5 нм, який має систему підрахунку фотонів, основний канал, управління якого здійснюється за допомогою ІВМ персонального комп’ютера 3DX 386. Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок, що в області рН 9,25 у водних розчинах пектину мають місце складні внутрішньомолекулярні перетворення, спостерігаються значна зміна інтенсивності, положення максимумів і форм смуг валентних коливань ν (OН) і карбоксильних груп, інтенсивності коливань ν (СН), ν (СН2), ν (СН3) груп, що свідчить про зміни симетрії силового поля. Всі ці зміни можна пояснити як зміни конформації макромолекул пектину. Spectroscopic investigation of the pectin substances in the range 3600 to 2800 cm-1 and 1800 to 700 cm-1 in the region pH 8,0-11,0 were described by using laser Raman-spectrometer equipped laser Ar+(LGN-503) with power 1,3W on waves 488.0 and 514.5 nm, guided by means of IBM personal computer 3DX 386. Our investigation allowed conclusion at zone pH 9,25 into aqueous solution of the pectin substances complete intermolecular chemical conversion have place. The large changes intensity, location of maximums and forms stripes of valence vibrations ν (OН) and carboxyl groups, intensity of vibration ν (СН), ν (СН2), ν(СН3) there are observed that evidence about the symmetry of the field of force changes. All this changes can be interpretation as conformation macromolecule of pectin.

Опис

Ключові слова

спектроскопічні дослідження, лазерний Raman-спектрометр, IBM персональний комп’ютер, валентні коливання карбоксильних груп, валентні коливання ν (СН); ν (СН2); ν (СН3), конформація макромолекул, spectroscopical investigation, laser Raman-spectrometer, IBM personal computer, valence vibration carboxyl groups, valence vibration ν (СН); ν(СН2); ν (СН3), conformation of macromolecules, кафедра технології цукру і підготовки води

Бібліографічний опис

Олянська, С. П. Конформація макромолекул пектину у водних розчинах / С. П. Олянська, В. М. Клімович, Л. Д. Бобрівник // Наукові праці УДУХТ. – 2000. – № 7 – С. 57-59.

Зібрання