Оцінка впливу валового внутрішнього продукту на зміни у депозитних ресурсах банків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджується та удосконалюється сутність депозитних ресурсів банків. Узагальнено, що формування залучених банківських ресурсів через проведення депозитних операцій є однією з найважливіших складових фінансово-економічної діяльності банків, що пояснюється й тим, що депозитним ресурсам належить основна роль у покритті потреб банку в грошових коштах для здійснення дохідних активних операцій. Аналізується обсяг строкових депозитів банківської системи України та валового внутрішнього продукту за 2009 – 2019 роки. За результатами аналізу виявлено, що строкові депозити є стійким джерелом ресурсів для банку, а їх відношення до валового внутрішнього продукту в Україні становить в середньому 25%. Тому для встановлення тісноти зв’язку між валовим внутрішнім продуктом та строковими депозитами вітчизняних банків здійснено кореляційний аналіз за допомогою методів економіко-математичного моделювання.

Опис

Ключові слова

банки, валовий внутрішній продукт, строкові депозити, депозитні ресурси, кореляція, deposit resources, time deposits, коефіцієнт бета, gross domestic product, correlation, beta ratio, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Лисенок, О. В. Оцінка впливу валового внутрішнього продукту на зміни у депозитних ресурсах банків / О. В. Лисенок // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 12 (235). – С. 14–19.

Зібрання