Забезпеченням інваріантності ультразвукового інтерференційного рівнеміра на стоячій хвилі в системі нормалізації молока в ємностях

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені результати розробки та досліджень методів компенсації збурень (вплив турбулентності та зміна температури) в зоні вимірювання ультразвукового інтерференційного первинного вимірювального перетворювача на стоячій хвилі, який призначений для вимірювання рівня молоко при його нормалізації у ємностях. Приведені залежності по розрахунку додаткових похибок від впливу збурень та обгрунтування способів їх компенсації.

Опис

Ключові слова

метод компенсації, додаткова похибка, вимірювання рівня молока, метод компенсации, дополнительная погрешность, измерения уровня молока, method of compensation, additional error, measurement of milk, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Рішан, О. Й. Забезпечення інваріантності ультразвукового інтерференційного рівнеміра на стоячій хвилі в системі нормалізації молока в ємностях / О. Й. Рішан, Ю. М. Бородкіна // Науково-технічна інформація : науково-практичний інформаційний журнал. - 2013. - № 1. - С. 78-84.

Зібрання