Мовленнєвий етикет як складова соціокультурного аспекту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається використання англійських фільмів на уроках, як один з можливих шляхів для розвитку усного етикету. Також розглядається важливість використання фільмів для кращого ознайомлення студентів із культурою англомовних країн. Considered in this article are the using authentic English films at English lessons as one of the possible way for the development of verbal etiquette. Also we consider the importance of authentic films to make the acquaintance with the culture of the English-speaking countries.

Опис

Ключові слова

мовленнєвий етикет, мовленнєва діяльність, комунікативна компетентність, speech etiquette, communicative activity, communicative competence, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Березовська, О. В. Мовленнєвий етикет як складова соціокультурного аспекту / О. В. Березовська, Л. В. Власенко // Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2008: зб. наук. пр. / Громадська асоціація «Аграрна наука і практика». – Полтава, 2008. – С. 8-11.

Зібрання