Вплив структури молекули на діелектричні властивості триацилгліцеридів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Одержані з експерименту і теоретично значення величин зміни порівнюючи діелектричну проникність, можна припустити що рух окремих топологічних солітонів, спричиняє переорієнтацію аліфатичних ланцюгів, складно ефірних груп та гідроксильних груп і обумовлює діелектричний релаксаційний процес. Різна інтенсивність релаксаційного процесу в три стеарині, три олеїні, тририцинолеїні є наслідком того, що топологічні солітони переорієнтовують різні полярні групи.

Опис

Ключові слова

діелектричні властивості, топологічні солітони, триацилгліцериди, релаксаційний процес, dielectric properties, topological solitons, triacylglycerides, relaxation process, кафедра фізики

Бібліографічний опис

Вплив структури молекули на діелектричні властивості триацилгліцеридів / О. Ф. Демидюк, М. М. Лазаренко, О. М. Алєксєєв, С. О. Алєксєєв, С. І. Бохван, М. В. Лазаренко // Розвиток інноваційної діяльності в галузі технічних і фізико-математичних наук : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 12-14 вересня 2019 р. – Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. – С. 20 – 22.

Зібрання