Використання методу таксономії для визначення рівня фінансового розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто можливість використання методу таксономії для ви-значення рівня фінансового розвитку підприємства. Сформовано ряд показників для визначення рівня ділової активності, ліквідності і плато-спроможності, фінансової стійкості та рентабельності. Розрахунок цих показників дав змогу кількісно виразити рівень фінансового розвитку та ви-значити слабкі сторони досліджуваних підприємств. The article considers the possibility of using taxonomy to determine the level of financial development of a company. A number of indicators was formed in order to determine the level of business activity, liquidity and solvency, financial stability and profitability. The calculation of these parame-ters allowed quantitatively expressing the level of financial development and identifying the weaknesses of researched companies.

Опис

Ключові слова

таксономічний показник, рівень фінансового розвитку, ділова активність, ліквідність, фінансова стійкість, рентабельність, taxonomic indicator, the level of financial development, business activity, liquidity, financial stability, profitability, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бойко, I. A. Використання методу таксономії для визначення рівня фінансового розвитку підприємства / I. A. Бойко // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 1. – С. 56-65.

Зібрання