Інтенсифікація масообмінних процесів в системах транспортних потоків харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведена інформація, що стосується використання масових сил для інтенсифікації масо обмінних процесів в транспортних потоках. Provides information related to the use of mass forces to intensify mass transfer processes in the transport stream.

Опис

Ключові слова

форми поперечних перерізів трубопроводів, режими транспортування и масообміну, кінетична енергія потоку, вставки в трубопроводах, forms of cross sections of pipelines, transportation modes and mass transfer, kinetic energy flux, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки

Бібліографічний опис

Інтенсифікація масообмінних процесів в системах транспортних потоків харчових виробництв / А. І. Соколенко, В. А. Піддубний, М. В. Якимчук, С. В. Лензіон, О. Ю. Шевченко // Хранение и переработка зерна. - 2009. - № 9. - С. 42-43.

Зібрання