Дослідження моделей та інтелектуалізованих програмних засобів для автоматизації диспетчерського керування ЕЕС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені основні результати досліджень, спрямованих на подальший розвиток методів моделювання великих електроенергетичних систем, що виконувалися в 2013р. у відділі №3 моделювання електроенергетичних об'єктів і систем у рамках НДР "Система-5" та "Монітор-2". Basic results of the researches, sent to further development of methods of simulation of the large electric power systems executed in 2012 year, are brought in the department №3 of simulation of electric power objects and systems within the framework of scientific works "Система-5" and "Монитор-2".

Опис

Ключові слова

електроенергетична система, математичне моделювання, програмне забезпечення, динамічна стійкість, статична стійкість, протиаварійна автоматика, аварійний режим, прогнозування навантаження, оптимізація режиму, electric power systems, mathematical simulation, software, transient stability, steady state stability, emergency automatic, emergency states, load forecast, state optimization, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Дослідження моделей та інтелектуалізованих програмних засобів для автоматизації диспетчерського керування ЕЕС / В. М. Авраменко, П. О. Черненко, В. Л. Прихно та ін. // Праці ІЕД НАНУ. - 2014. - Вип. 38. - С. 39-47.

Зібрання