Підвищення енергетичної, екологічної i економічної ефективності цукрового виробництва: найкращі доступні технології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Важливіш напрямом підвищення енергетичної й економічної ефективності цукрового виробництва з одночасним зменшенням його техногенного впливу на довкілля може стати застосування інноваційних найкращих доступних технологій. Під час реконструкції цукрових заводів основним методом енергоекономічного менеджменту є принцип найкращих доступних технологій енергоефективного проектування. An important direction of increasing energy and economic efficiency of sugar production while decreasing its anthropogenic impact on the environment may be the use of innovative best available technology. During the reconstruction of refineries the primary method of energysaving management is the principle of energyefficient design using best available technology.

Опис

Ключові слова

цукрова промисловість, енергоекономічна ефективність, екологія, найкращі доступні технології, sugar industry, energy-efficient performance, environment, best available technology, energy efficient design, кафедра економіки праці та менеджменту, кафедра теплоенергетики та холодильної техніки, кафедра технології консервування

Бібліографічний опис

Підвищення енергетичної, екологічної i економічної ефективності цукрового виробництва: найкращі доступні технології / Т. П. Василенко, С. M. Василенко, Ж. К. Сіднєва, B. B. Шутюк // Наукові праці НУХТ. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 43-54.

Зібрання