Ринок праці європейських країн в умовах глобалізації та світової економічної кризи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Здійснено огляд основних характерних рис, притаманних ринку праці країн Європи в умовах глобалізації. Розглянуто особливості функціонування ринку праці в Німеччині, Великобританії і Нідерландах. Досліджено основні заходи, вжиті урядами вищезазначених країн у напрямку боротьби із безробіттям, викликаним світовою економічною кризою. The main characteristics of European labor market in conditions of the globalization are covered. The Particular attention is paid to the particular features of the functioning of the labor markets of Germany, Great Britain and Netherlands. The main steps of the struggle of the governments of this countries against the unemployment caused by the world economic crisis are researched.

Опис

Ключові слова

рейнська модель державного регулювання ринку праці, англосаксонська модель регулювання ринку праці, гнучкий ринок праці, часткове безробіття, контракти по зміні роду діяльності, колективний договір, Rhine model of the state regulation of the labor market, Anglo-Saxon model, flexible labor market, partial unemployment, contracts of the line of business’ change, collective agreement, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Никоненко, А. В. Ринок праці європейських країн в умовах глобалізації та світової економічної кризи / А. В. Никоненко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – Бердянськ : БУМІБ, 2010. – № 2 (10). – С. 95–100.

Зібрання