Поняття та значення креативного обліку в Україні та світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Не нове і не старе поняття креативного обліку несе в собі значення, яке має надзвичайний вплив на діяльність не тільки бухгалтерії та фінансових відділів, але й на представників управління. Креативний облік висуває на перше місце завдання управлінського обліку і забезпечення інтересів власника. Креативний облік є основою для розвитку творчості бухгалтера та за кордоном існує суто для внутрішнього використання.
Not new and the old notion of creative accounting is a value that is heavily influenced by the activities of not only accounting and finance departments, but also representatives of management. Creative accounting makes in the first place the task of management accounting and interests of the owner. Creative accounting is the basis for the development of creative accountant and abroad is purely for internal use.

Опис

Ключові слова

креативний облік, умовно-креативний облік, маніпуляція, creative accounting, creative accounting shareware, manipulation, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Жолнер, І. В. Поняття та значення креативного обліку в Україні та світі / І. В. Жолнер // Національного університету харчових технологій. - 2011. - № 40. – С. 140-145.

Зібрання