Моніторинг та керування якості продукції агрегованих технологічних комплексів харчових виробництв

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В роботі викладено принципи оцінки якості виробничих процесів, щодо харчових виробництв. Представлений опис структури та функціональної будови системи керування якості, що будований на принципах системного дослідження технології виробництва. Приведений порядок застосування системи якості на виробництві. Прикладом агрегованого комплексу для застосування створеної системи запропоновано виробництво поліетилентерефталат тари для безалкогольних напоїв. In work are represented quality estimation principles of production processes, concerning food productions. Is represented structure description and functional construction of management system by quality, which built on principles of system research by technological production. Brought, also execution order by system quality in production. By example of aggregated complex for use of created system is offer production package from polyethylene terephthalate for non-alcoholic drinks.

Опис

Ключові слова

якість, комплекс, статистичний, системний, агрегований, quality, complex, statistical, system, aggregated, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Васьків М. В. Моніторинг та керування якості продукції агрегованих технологічних комплексів харчових виробництв [Текст] /М. В. Васьків, В. В. Іващук// Складні системи і процеси - 2010. - № 1 - С. 77-83.

Зібрання