Використання теорії обмежень для підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті наведено алгоритм застосування методики теорії обмежень на підприємстві харчової галузі. На основі побудови дерева поточної реальності, виявлено ключову проблему, що гальмує ефективний розвиток підприємства.
The article provides an algorithm applying the theory of constraints methodology enterprise food industry. The system built on the basis of reality tree. A key issue that hinders the efficient development of enterprises.

Опис

Ключові слова

теорія обмежень (ТОС), ключова проблема, харчова галузь, дерево поточної реальності, theory of constraints, key issue, food industry, reality tree, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Штанько, Л. О. Використання теорії обмежень для підвищення ефективності діяльності підприємств харчової промисловості / Л. О. Штанько, О. М Вознюк // 2012.

Зібрання