Критичні точки інноваційного розвитку промислового підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються методичні підходи щодо визначення типу кризи інноваційного розвитку підприємства шляхом відповідності його стану конкретній фазі життєвого циклу розвитку інноваційного потенціалу підприємства, що дозволить в подальшому розробити напрями його розвитку.
In the article methodical approaches are examined in relation to determination as a crisis of innovative development of enterprise by accordance of his state to the concrete phase of life cycle of development of innovative potential of enterprise which will allow in future to develop directions of his development.

Опис

Ключові слова

інноваційний розвиток, інноваційний потенціал, інноваційний клімат, життєвий цикл, критичні точки, криза, innovative development, innovative potential, innovative climate, life cycle, critical points, crisis, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Критичні точки інноваційного розвитку промислового підприємства / І. В. Федулова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Проблеми економіки та управління, Львів : Видавництво національного університету «Львівська політехніка». – 2010. –№ 684. - С. 278-283.

Зібрання