Improved flow sheet of dairies wastewater treatment at milk processing factories

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано доцільність використання удосконаленої технологічної схеми очищення стічних вод молокозаводів. Доведено, що включення у схему флотатора сприяє видаленню нерозчинених органічних речовин, кількість яких у стічних водах зросла у зв'язку із збільшенням випуску кисломолочної продукції на молокозаводах, а використання зануреного дискового біофільтра як основної споруди біологічного очищення сприяє інтенсивнішій деструкції органічних забруднень тому, що він має ознаки традиційного біофільтра й аеротенка. In the article the feasibility of using advanced technological scheme of sewage treatment, milk. It is proved that the inclusion in the scheme helps to remove undissolved Flotators organic matter guestrooms at wastewater increased due to the increased release of dairy products in dairies, and the use of submerged biofilter disk as the basic structure of biological treatment promotes more intensive degradation of organic contaminants that he has elements of traditional biofilter and aeration tanks.

Опис

Ключові слова

waste water, milk, aerobic fermentation, activated sludge, filter, biofilm, біофільтр, кафедра екологічної безпеки та охорони праці, кафедра іноземних мов професійного спрямування

Бібліографічний опис

Improved flow sheet of dairies wastew ater treatment at milk processing factories / O. Semenova, N. Bublienko, J. Smirnova, O. Dyka // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2014. – Т. 20, № 2. – С. 38–42.

Зібрання