Корпоративне управління як індикатор інституціональних змін в економіках перехідного періоду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних та національних проблем формування якісного ділового середовища у корпоративному секторі. Розглядається контекст зв’язку структури власності, характеру корпоративних конфліктів та рейдерських засобів їх вирішення, регулювання банківської діяльності в кризові часи, специфіка державного регулювання зазначених аспектів недосконалості національного корпоративного середовища. This article analyzes contemporary and ethnic problems forming quality of the business environment in the corporate sector. We consider the context called communications ownership structure, corporate nature of conflicts and corporate assets to solve them, banking regulation in times of crisis, the specifics of state regulation of these aspects imperfections national corporate environment.

Опис

Ключові слова

власність, the property, корпоративний конфлікт, corporate conflict, рейдерство, raiding, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Березянко, Т. В. Корпоративне управління як індикатор інституціональних змін в економіках перехідного періоду / Т. В. Березянко // Актуальні проблеми економіки - 2009. - № 1. - С. 36-43.

Зібрання