Алгоритми координації підсистем технологічних комплексів з використанням еталонних моделей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядається підхід до вибору методу та алгоритму координації підсистем технологічних комплексів. Описані основні особливості процедур координації з використанням еталонних моделей в підсистемах. The approach to the choice of the method and coordination algorithm of subsystems of technological complexes is considered. The main features of the coordination procedure with the use of reference model in the subsystems are described.

Опис

Ключові слова

алгоритми координації, еталонна модель, підсистеми технологічного комплексу, coordination algorithm, reference model, subsystems of technological complex, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Шумигай, Д. А. Алгоритми координації підсистем технологічних комплексів з використанням еталонних моделей / Д. А. Шумигай, А. П. Ладанюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2010. - № 6/3 (48). – С. 24–26.

Зібрання