Синтез поверхнево-активних речовин у процесі культивування Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Встановлена можливість використання як субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) штамом Nocardia vaccinii К-8 гліцерину – побічного продукту виробництва біодизелю з рослинних олій і тваринних жирів. Максимальні показники синтезу ПАР (умовна концентрація ПАР до 4,2) на середовищі з 0,5 % гліцерину спостерігалися за наявності у середовищі іонів заліза і дріжджового автолізату, використанні інокуляту, вирощеного на гліцерині до середини експоненційної фази росту, тривалості культивування 168 год. Одержані дані є вихідними для розробки технології синтезу ПАР штамом Nocardia vaccinii K-8. The possibility of using as substrate for surface active substances (SAS) synthesis by strain Nocardia vaccinii К-8 of glycerol – co-product generated during biodiesel production from vegetable oils and animal fats was shown. Maximal characteristics of SAS synthesis (conditional concentration of SAS to 4,2) on glycerol (0,5 %) were observed under such conditions: presence in the medium of yeast autolisate and iron ions, using of inoculum from exponential growth phase, during of cultivation 168 h. The obtained data are bases for development of technology of SAS synthesis by strain Nocardia vaccinii K-8.

Опис

Ключові слова

поверхнево-активні речовини, емульгувальні властивості, культивування, біосинтез, Nocardia vaccinii, гліцерин, surface active substances, emulsifying properties, cultivation, biosynthesis, glycerol, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Синтез поверхнево-активних речовин у процесі культивування Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині / Т. П. Пирог, Н. А. Манжула // Наукові праці НУХТ. – 2008. − № 25, Ч. 1. − С. 107−109.

Зібрання