Визначення вмісту йоду в ламінарії та збагаченому нею ягідному соусі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розроблено технології ягідних соусів з використанням водоростевої сировини як одозбагачувального компонента. Зважаючи на той факт, що вміст йоду у водоростевій сировині залежить від значної кількості факторів, актуальним є питання встановлення вмісту йоду як у водоростевій сировині, так і в готовому продукті. Об ’єкти дослідження — водорість ламінарії, чорнично-журавлиний соус із соком калини з ламінарією та контрольні зразки. Доступні стандартизовані методи, що найбільш часто використовуються при дослідженнях, мають ряд недоліків, зокрема використання великого обсягу органічного розчинника, який використовується в одному аналізі, що значно зменшує чутливість визначення і не відповідає сучасним принципам «зеленої хімії». There was developed a technology of berry sauces using algae raw material as iodine-enrichment component. Considering the fact that the content of iodine in algae raw materials depends on a large number of factors, it is urgent to determine the content of iodine, both in algae raw materials and in the finished product. The subjects of the study were algae Laminaria Digitata, blueberry-cranberry sauce with viburnum juice with iodine-containing additive and control samples. Available standardized methods, most commonly used in research, have a number of disadvantages, in particular, the large volume of organic solvent used in a single assay, which significantly reduces the sensitivity of determination and does not meet current principles of “green chemistry”.

Опис

Ключові слова

мікроекстракційно-спектрофотометричний метод, ягідний соус, водоростева сировина, йод, мікроекстракція, extraction-spectrophotometric method, berry sauce, algae raw material, iodine, microextraction

Бібліографічний опис

Визначення вмісту йоду в ламінарії та збагаченому нею ягідному соусі / Г. В. Дейниченко, Т. С. Листопад, А. Б. Вишнікін, А.-Е. Тамен // Наукові праці Національного університету харчових технологій. – 2019. – Т. 25, № 5. – С. 152–161.

Зібрання