Доцільність впровадження клієнтоцентризму на підприємстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглядаються основи концепції клієнтоцентризму, яка базується на вивченні запитів споживачів, орієнтації на споживачів та партнерстві зі споживачами. Проведений взаємозв’язок між клієнтоорієнтованістю та управлінням взаємовідносинами зі споживачам (CRM). The object of the article is to review the clientcentrism principles. This theory is based on study of the consumers needs, catering for the users, the partnership with buyers. The text shows interrelationship idea of clientcentrism with consumer relationship management (CRM).

Опис

Ключові слова

клієнт, client, споживач, покупець, клієнтоцентризм, управління взаємовідносинами зі споживачами, consumer, buyer, clientcentrism, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Капінус, Л. В. Доцільність впровадження клієнтоцентризму на підприємстві / Л. В. Капінус // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - № 4(83). - С. 46-50.

Зібрання