Стратегія одержання мікробних екзополісахаридів зі стабільними заданими властивостями

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На основі розробки підходів контрольованої регуляції синтезу комплексного полісахаридного препарату етаполану (продуцент Acinetobacter sp.) пропонується стратегія одержання мікробних екзополісахаридів (ЕПС) зі стабільними заданими властивостями. Вона базується на реалізації таких підходів до регуляції складу, фізико-хімічних властивостей і інтенсифікації синтезу ЕПС: - виявлення в складі ЕПС функціональних груп, що визначають їх фізико-хімічні властивості і пошук факторів, які забезпечують синтез ЕПС з необхідними функціональними групами; - дослідження змінення складу і властивостей ЕПС в процесі культивування продуцента і визначення фази росту, в якій відбувається синтез ЕПС з необхідними фізико-хімічними властивостями; - дослідження взаємозв’язку між фізико-хімічними властивостями ЕПС та їх захисними функціями і визначення умов культивування продуцента, необхідних для прояву захисних функцій; - аналіз метаболічних шляхів синтезу ЕПС, визначення можливих “вузьких” місць та пошук шляхів їх усунення. Basing on the development of the approaches to the control regulation of the synthesis of the complex preparation ethapolan (producer Acinetobacter sp.) the strategy of obtaining microbial exopolysaccharides (EPS) with stable composition and properties was determined. It is based on the following principles of the regulation of composition, physico-chemical properties and synthesis intensification of EPS: - to find out EPS functional groups determining their rheological properties and factors providing synthesis of EPS with certain functional groups; - to study changes of EPS composition and properties during producer cultivation and to determine growth phase in which the synthesis of EPS possessing necessary properties occurs; - to investigate interrelation between EPS physico-chemical properties and their protective functions and to determine cultivation conditions necessary for development of EPS protective functions; - analyses of metabolic pathways of EPS synthesis, elucidation of “bottlenecks” in producer’s metabolism and search for ways toward their elimination.

Опис

Ключові слова

екзополісахариди, exopolysaccharides, регуляція, мікробний синтез, реологічні властивості, захисні функції, технологія біосинтезу, regulation, microbial synthesis, rheology, safety features, technology biosynthesis, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Пирог, Т. П. Стратегія одержання мікробних екзополісахаридів зі стабільними заданими властивостями / Т. П. Пирог, Т. О. Грінберг, Ю. Р. Малашенко // Мікробіологічний журнал. - 2002. - Т. 64, № 3. - С. 81-94.

Зібрання